Noticias

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha subvencionat a l’Ajuntament de Benidoleig amb 3.000€ per la promoció i foment de la participació ciutadana, la transparència i el bon govern destinat al projecte d’actualització de Portal de Transparència i pàgina web.

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha subvencionat a l’Ajuntament de Benidoleig amb 3.000€ per la promoció i foment de la participació ciutadana, la transparència i el bon govern destinat al projecte d’actualització de Portal de Transparència i pàgina web.

L'Excma. Diputació Provincial d'Alacant ha subvencionat a l'Ajuntament de Benidoleig amb 3.000€ per la promoció i foment de la participació ciutadana, la transparència i el bon govern destinat al projecte d'actualització del Portal de Transparència i pàgina web de...

CONVOCATORIA Y BASES REGULADORAS PARA CONCESIÓN DE AYUDAS CON DESTINO A MINIMIZAR EL IMPACTO ECONÓMICA QUE LA CRISIS ENERGÉTICA ESTÁ SUPONIENDO SOBRE PYMES, MICROPYMES, PEQUEÑOS EMPRESARIOS AUTÓNOMOS Y PROFESIONALES DE BENIDOLEIG. ANUALIDAD 2022. FINANCIADA AL 100% POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE

BOP Convocatoria 20221003_DECRETO 2022-0146 convocatoria y Bases-AYUDAS A PYIMES-MINIMIZAR crisis energetica 2022 ANEXO I. SOLICITUD CRISIS ENERGETICA. Autorellenable ANEXO II. CUENTA JUSTIFICATIVA CRISIS ENERGETICA. Autorellenable

Histórico de Noticias

Pin It on Pinterest

Shares
Share This